• banner-04
 • banner-07
 • banner-01
 • banner-02
 • banner-06
 • banner-03
 • banner-05
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden
 
Uitnodiging
 
Agenda 3 maart 2018
Dagvoorzitter Karin Chin a Paw
 
 
  
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via  Hans Luiten via e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Evt. als u geen computer hebt via tel.0318-620809

Programma.

 10.00 uur               Ontvangst met koffie/thee met koek en cake

 10.30 uur                Welkomstwoord door de interim-voorzitter

 10.35-11.20 uur    1ste lezing  door de heer Jonathan Hoghart

 11.20-11.45 uur    Koffiepauze

 11.30-12.30 uur    2de lezing door de heer Jonathan Hoghart

 13.00-13.30 uur    Lunchpauze    u zorgt zelf voor uw lunch, wij voor melk, karnemelk en fris. Helaas kunnen we u deze keer geen soep aanbieden.

13.30 uur               Aanvang Algemene Ledenvergadering 2018

                    Jaarvergadering  Nederlandse  Hostavereniging                  

             Agenda:

 Opening door de interim-voorzitter.

 1. Ingekomen stukken.
 1. Notulen jaarvergadering 7 maart 2017
 1. Jaarverslag 2017.
 1. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.
 1. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid.
 1. Bestuursverkiezing.

                    Aftredend en herkiesbaar  Piet Warmerdam, penningmeester

                    Aftredend en niet herkiesbaar Lies Vreugdenhil, secretaris

                    Afgetreden Jos van Unen, voorzitter

                 Jannes van Rossum, bestuurslid

Vacature bestuurslid

                    Voordracht voorzitter, Karin Chin A Paw

                    Voordracht secretaris, Ruud Lammers

 Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot uiterlijk 20 februari 2018 bij de  secretaris van de NHV via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       7b. Benoeming lustrum commissie.

 1. Presentatie nieuwe speciale hosta.
 1. Uitslag Hosta-quiz en Hosta top-5.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.