• banner-01
 • banner-04
 • banner-06
 • banner-05
 • banner-02
 • banner-07
 • banner-03
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden

Jaarverslag 2017 van de Nederlandse Hosta Vereniging.

Het bestuur

Het bestuur bestond  in 2017 uit 9 leden waarvan 2 leden samen één functie in deeltijd vervulden.

Bij verschillende activiteiten werd het bestuur ondersteund door leden van de NHV. Deze betrokkenheid wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.

In 2017  vergaderde het bestuur vijf keer wisselend bij één van de bestuursleden. Eén vergadering was geheel gewijd aan de evaluatie van de enquête welke in de nazomer onder de leden gehouden is.

Ledenaantal.

Op 31 december 2017 telde onze vereniging 275  leden en 2 ereleden.

Financiën 

De financiën van onze vereniging zijn gezond.

De grootste kostenpost blijft het laten drukken en verzenden van het Hostablad.

De exploitatie laat zien dat er enige ruimte is om een reservering te maken voor ons 30 jarig bestaan

Het Hostablad en de Hosta Neuzen

Het Hostablad verscheen  twee keer in dit jaar en de Hosta Neuzen vier keer.

In 2017 is er onder de leden een schriftelijke enquête gehouden.

Doel was te weten te komen wat er onder de leden leefde en aan de hand daarvan een toekomstvisie te ontwikkelen

Er was een goede respons, 35 % van de leden vulde de enquête in.

Activiteiten 2017.

4 Maart. Studie dag en jaarvergadering

Dagvoorzitter was Jannes van Rossum

De jaarvergadering vond plaats in Amersfoort in “Boerderij Sneul”.

Er waren ’s morgens 2 lezingen.

De eerste lezing werd verzorgd door Frans de Steur, coördinator onderhoud Tuinen van Diepenheim. Een samenvatting van zijn lezing staat in het Hostablad nr.57

Daarin staat ook een samenvatting van de tweede lezing. Deze ging geheel over hosta’s en wel over bladvormen en kleuren.

Deze lezing werd gegeven door Hugo Philips die naar zijn eigen zeggen altijd op zoek is naar nieuwe ‘sports’.

17 Juni. Zomer-excursie.

De zomerexcursie bracht ons naar Noord- Holland.

We bezochten de tuin en van de familie J. Berger in Sint Pancras, de tuin van de familie Lichtenveld in Anna Pauwlowna en de kwekerij van Nico Zonneveld in  Heerhugowaard. Tijdens deze excursie was er een leafshow en wel  in Sint Pancras.

2 September. Najaars-excursie.

De NHV heeft als goede gewoonte de excursies steeds in een ander deel van Nederland en soms in België te houden.

Dus togen we op 2 september naar Belgisch Limburg.

We bezochten daar 3 tuinen.

De eerste tuin lag in Meeuwen waar de familie Thirion ons ontving in hun tuin o.a.  diverse soorten magnolia’s. Als deze in het voorjaar bloeien moet dat een prachtig gezicht zijn.

Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan de familie Gelders in Diepenbeek

Een hostatuin met 1400 hosta’s.

Op loopafstand van deze tuin lag de tuin van de familie Jansen. Naast hosta’s waren hier vooral de vele soorten hemerocallissen die in het oog sprongen.

Terug bij de familie Gelders was er nog gelegenheid aankopen te doen en was er de veiling.

Gazebo           

Bij het Gazebo werd er door een 10-tal leden wederom veel werk verzet om dit kunstwerk in goede staat te houden.         

Promotie activiteiten

Door op diverse fairs te staan willen we de NHV onder de aandacht van tuinminnend Nederland te brengen.

We waren in 2017 op 5 fairs aanwezig.

In Den Bosch op ’Tuin Idee’, in Hilversum op ‘Stoer in de Schaduw’ , in Oostvoorne op ‘Bos en Burcht’ in Losser op de ‘Groene Zondag van Groei & Bloei’ en in de Hoekse Waard op een fair van Groei & Bloei.

Lies Vreugdenhil

 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.