• banner-03
 • banner-04
 • banner-02
 • banner-07
 • banner-01
 • banner-06
 • banner-05
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden

De Hostavereniging van de lage landen is een vereniging (ongeveer 275 leden) die zich ten doel stelt de kennis over en de belangstelling voor de hosta te vergroten. De vereniging doet dit door het organiseren van activiteiten zoals excursies, reizen, lezingen e.d.
Het verenigingsorgaan is Het Hostablad, wat tweemaal per jaar verschijnt – in het voorjaar en in het najaar - met daarin artikelen over hosta's, verslagen van verenigingsactiviteiten, hostanieuws, advertenties en uiteraard veel foto's.

Verder is er de nieuwsbrief Hosta Neuzen, die veelal twee keer per jaar verschijnt en waarin onder andere evenementen worden aangekondigd, zoals de excursies naar bijzondere tuinen en kwekerijen, die door vele leden worden bezocht.
Jaarlijks organiseert het bestuur een Hostastudiedag en Ledenvergadering voor haar leden.

 

Laatste nieuws 

De NHV Visie 2018 en de hostaneuzen 56 met uitnodiging voor de jaarvergadering 2019 zijn nu geplaatst. Zie nu ook onze privacy policy

Uitbreiding van het artikel HOSTA's Toen en NU:

We breiden dit artikel uit met deel 5Tetraploïde hosta's. Voor deel 1 tm 4 hebben we veel foto's mogen ontvangen, waarvoor onze dank! Bijna alle hosta's zijn voorzien van een foto. Leden kunnen nu ook foto's voor deel 5 (welke genoemd wordt in dit artikel) opsturen en zodat deze geplaatst kan worden. Zo nodig wordt de foto bewerkt om hem geschikt te maken voor de website.


Contributie 2020:

Voor 1 jaar lidmaatschap inclusief tweemaal het prachtige Hostablad en de Hosta Neuzen betaalt u € 22,50.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.