Agenda 2020

  • 14 maart Studiedag en algemene ledenvergadering.
  • 20 of 27 juni Zomerexcursie  locatie volgt
  • 5 of 12 september Najaars-excursie/kwekerijdag.

 


Bent u op de hoogte van een evenement waar de NHV zich goed zou kunnen presenteren? Meld het svp aan het bestuur, we willen de vereniging graag onder de aandacht brengen.