• banner-07
 • banner-04
 • banner-03
 • banner-06
 • banner-05
 • banner-02
 • banner-01
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • advert-BB
 • HFRBanner2013
logo-menu

De Nederlandse Hosta Vereniging is een vereniging (ruim 300 leden) die zich ten doel stelt de kennis over en de belangstelling voor de hosta te vergroten. De vereniging doet dit door het organiseren van activiteiten zoals excursies, reizen, lezingen e.d.
Het verenigingsorgaan is Het Hostablad, wat tweemaal per jaar verschijnt – in het voorjaar en in het najaar - met daarin artikelen over hosta's, verslagen van verenigingsactiviteiten, hostanieuws, advertenties en uiteraard veel foto's.

Verder is er de nieuwsbrief Hosta Neuzen, die veelal twee keer per jaar verschijnt en waarin onder andere evenementen worden aangekondigd, zoals de excursies naar bijzondere tuinen en kwekerijen, die door vele leden worden bezocht.
Jaarlijks organiseert het bestuur een Hosta Studie Dag en Ledenvergadering voor haar leden.


Laatste nieuws 

In 2005 is het boekje "Hostaspots", door de NHV onder haar leden verspreid. Hier stonden 25 leden van de NHV in die hun tuin oopen stelden voor medeleden van de NHV. Op de jaarvergadering van 1 maart 2014 is de nieuwe digitale versie gestart.

Middels de code die is verspreid met de Hostaneuzen van februari 2014 (onderaan de pagina over Hostaspots) kunnen leden inloggen en bekijken welke leden in Nederland, Belgie en Duistland hun tuin in de Hostaspots hebben gezet. 

Doet U ook mee? Meer weten? Klik hier of direct aanmelden

Nieuw is het artikel over HOSTA's Toen en NU:
Leden kunnen foto's van hun Hosta (welke genoemd wordt in dit artikel) opsturen en zodat deze in het artikel geplaatst kan worden. Zo nodig wordt de foto bewerkt om hem geschikt te maken voor de website.
Contributie 2014:
Voor 1 jaar lidmaatschap inclusief tweemaal het prachtige Hostablad en de Hosta Neuzen betaalt u € 22,50.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.