• banner-01
 • banner-05
 • banner-03
 • banner-04
 • banner-02
 • banner-06
 • banner-07
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden

Tabaksratelvirus – TRV   Deutsch Übersetzung

Tabaksratelvirus is een algemeen voorkomend virus. Het virus kan veel tuinplanten en onkruiden infecteren. Het virus wordt overgebracht door aaltjes, in dit geval vrijlevende wortelaaltjes, trichodoriden-aaltjes (Trichodoridae).
Deze aaltjes komen alleen op zandgronden voor. Ze zijn zo klein dat ze zich tussen de vochtige zandkorreltjes kunnen voortbewegen. Kleideeltjes zijn zo klein dat daartussen te weinig ruimte is voor de aaltjes om zich voort te bewegen.

Tuinplanten, die kunnen worden geinfecteerd met TRV zijn b.v.: Agapanthus, Anemone, Astilbe, Dicentra, Epimedium, Eremurus, Gladiool, Helleborus, Hosta, Iris, Phlox, Pioen, Tradescantia en de onkruiden als muur en herderstasje. Het TRV virus blijkt zich zelfs te kunnen verspreiden via het zaad van herderstasje.

Soorten die extra gevoelig zijn voor TRV zijn onder andere Krossa Regal en Regal Splendor. De belangrijkste verspreidingsmethode is via genoemde nematoden/aaltjes, die zich kunnen verspreiden/voortbewegen in zandgrond, niet in klei, en zij zijn de belangrijkste organismen die het virus van de ene naar de andere plant brengen.

Hieruit blijkt dus, dat u gewoon pech kunt hebben als een bepaalde hosta TRV blijkt te hebben. Er valt in dit geval niemand wat te verwijten.
Het enige wat u kunt doen, is de plant vernietigen. Viruszieke planten kunnen niet beter worden, het virus wat eenmaal in de plant is, blijft daarin aanwezig.

Misschien is het mogelijk om na b.v. 2 jaar opnieuw een hosta op dezelfde plaats te planten, maar er is geen zekerheid dat de plant gezond zal blijven. Er kunnen aaltjes zijn, die het virus ergens oppikken, en ook een nieuwe hosta weer infecteren met TRV.

Na het lezen van dit stukje begrijpt u dat u niet hoeft te wanhopen, want veel soorten planten kunnen worden besmet met TRV, maar worden het nooit. En de meeste hosta-liefhebbers, ook als ze zandgrond hebben, hebben er nooit last van.

Piet H. Vriend

virus-trv

Hosta;  'Krossa Regal' met Tabaksratelvirus – TRV.
Het virusbeeld is ook goed te zien als u door het blad heen kijkt naar het licht. Verder zijn op deze foto goed de gelige vlekjes te zien.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een vraag van een van onze leden, en het antwoord hierop.

Foto ©Gerhard Ragus

Copyright © 2016. All Rights Reserved.