Skip to main content

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')

Nederlandse Hosta Vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')

Tabaksratelvirus - TRV

Tabaksratelvirus is een algemeen voorkomend virus. Het virus kan veel tuinplanten en onkruiden infecteren. Het virus wordt overgebracht door aaltjes, in dit geval vrijlevende wortelaaltjes, trichodoriden-aaltjes (Trichodoridae).
Deze aaltjes komen alleen op zandgronden voor. Ze zijn zo klein dat ze zich tussen de vochtige zandkorreltjes kunnen voortbewegen. Kleideeltjes zijn zo klein dat daartussen te weinig ruimte is voor de aaltjes om zich voort te bewegen.

Tuinplanten, die kunnen worden geinfecteerd met TRV zijn b.v.: Agapanthus, Anemone, Astilbe, Dicentra, Epimedium, Eremurus, Gladiool, Helleborus, Hosta, Iris, Phlox, Pioen, Tradescantia en de onkruiden als muur en herderstasje. Het TRV virus blijkt zich zelfs te kunnen verspreiden via het zaad van herderstasje.

Soorten die extra gevoelig zijn voor TRV zijn onder andere Krossa Regal en Regal Splendor. De belangrijkste verspreidingsmethode is via genoemde nematoden/aaltjes, die zich kunnen verspreiden/voortbewegen in zandgrond, niet in klei, en zij zijn de belangrijkste organismen die het virus van de ene naar de andere plant brengen.

Hieruit blijkt dus, dat u gewoon pech kunt hebben als een bepaalde hosta TRV blijkt te hebben. Er valt in dit geval niemand wat te verwijten.
Het enige wat u kunt doen, is de plant vernietigen. Viruszieke planten kunnen niet beter worden, het virus wat eenmaal in de plant is, blijft daarin aanwezig.

Misschien is het mogelijk om na b.v. 2 jaar opnieuw een hosta op dezelfde plaats te planten, maar er is geen zekerheid dat de plant gezond zal blijven. Er kunnen aaltjes zijn, die het virus ergens oppikken, en ook een nieuwe hosta weer infecteren met TRV.

Na het lezen van dit stukje begrijpt u dat u niet hoeft te wanhopen, want veel soorten planten kunnen worden besmet met TRV, maar worden het nooit. En de meeste hosta-liefhebbers, ook als ze zandgrond hebben, hebben er nooit last van.

Piet H. Vriend

Hosta;  'Krossa Regal' met Tabaksratelvirus – TRV.
Het virusbeeld is ook goed te zien als u door het blad heen kijkt naar het licht. Verder zijn op deze foto goed de gelige vlekjes te zien.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een vraag van een van onze leden, en het antwoord hierop.

Foto ©Gerhard Ragus

Tobacco Rattle Virus - TRV

Das Tobacco Rattle Virus (TRV) ist ein verbreitetes Virus. Das Virus kann viele Gartenpflanzen und Unkräuter infizieren. Das Virus wird durch Nematoden übertragen, von frei vorkommenden Wurzelnematoden, trichodoriden Nematoden (Trichodoridae). Diese Nematoden kommen nur in den sandigen Böden vor. Sie sind so klein, dass sie sich zwischen den feuchten Sand-Teilchen bewegen können. Tonpartikel sind so klein, dass zwischen ihnen nur zu wenig Platz für die Fortbewegung der Nematoden bleibt.

Gartenpflanzen, die mit TRV infiziert werden können, sind z.B. Agapanthus, Anemone, Astilbe, Dicentra, Epimedium, Eremurus, Gladiolus, Helleborus, Hosta, Iris, Phlox, Paeonia, Tradescantia und Unkräuter wie Vogelmiere und Hirtentäschelkraut. Der TRV-Virus scheint sich selbst durch den Samen des Hirtentäschelkrauts zu verbreiten.

Zu den Hosta-Sorten, die besonders anfällig für TRV sind, gehören 'Krossa Regal' und 'Regal Splendor'.

Die Hauptverbreitungsart ist durch die genannten Nematoden, die sich im sandigen Boden, nicht in Klei oder Ton, fortbewegen können und den Virus von der einen auf eine andere Pflanze übertragen. Man hat also einfach Pech, wenn man auf einer Hosta das TRV entdeckt, und man kann niemand eine Schuld zuweisen.

Das einzige, was Sie als Abhilfe tun können, ist, die Pflanze komplett (mit dem sie umgebenden Boden in die Abfalltonne, nie auf den Kompost!!) zu entsorgen. Viruserkrankte Pflanzen können nicht gesunden, das Virus bleibt in der Pflanze, wenn es einmal vorhanden ist. Vielleicht ist es möglich, nach 2 Jahren eine andere Hosta am gleichen Ort zu pflanzen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die Pflanze gesund bleibt. Es können noch Nematoden vorhanden sein, die das Virus wieder aufgreifen, und die neue Hosta wieder mit TRV infizieren.

Nach dieser Lektüre müssen Sie nicht verzweifeln, denn viele Arten von Pflanzen können mit TRV infiziert werden, müssen es aber nicht. Und die meisten Hosta-Liebhaber, auch wenn sie sandigen Boden im Garten haben, sind davon nicht betroffen.

Dieser Artikel wurde als Antwort auf eine Frage von einem unserer Mitglieder geschrieben in Het Hostablad nr 46, najaar 2011 Blätter 39-40.

H. 'Krossa Regal' mit Tabak–Mosaik-Virus-TRV. Das Virus-Muster ist gut zu sehen, wenn man gegen das Licht sieht. Weiter sind auf diesem Bild gut die gelblichen Flecken zu sehen.

Photo ©Gerhard Ragus

Translated by Gerhard Ragus - www.hosta-gaertchen.de